3D parkur v Poličné

Na začátku roku 2022 jsme začali jednat s obcí Poličnou o možnosti využít obecních prostror pro vybudování 3D parkuru.

14. dubna 2022 jsme se pustili do stavby terčovnice a prvních 10ti zvířat.

Chceme vyzkoušet, zda nám nikdo nebude zvířata ničit… Pokud se provoz osvědčí, máme možnost parkur rozšířit.

Na parkuru máme pravidelné tréninky, kde nás po dohodě trénuje i trenér II. třídy pod ČLS Karel Bohm.

Přejít nahoru